Interdisciplinary Resource Center for Nanotechnology

...going for nano

Gallery - IRC Workshops
26.05.2009 A. Buravlyov (Ioffe Institute) 1
26.05.2009 A. B...
26.05.2009 A. Buravlyov (Ioffe Institute) 2
26.05.2009 A. B...
09.06.2009 V. Vdovin (phys. dep. SPbU)
09.06.2009 V. V...
19.06.2009 V. Sherbakov, (http://www.ifz.ru, ИФЗ РАН) 1
19.06.2009 V. S...
19.06.2009 V. Sherbakov (http://www.ifz.ru, ИФЗ РАН) 2
19.06.2009 V. S...
30.06.2009 T. Sharov (phys. dep. SPbU)
30.06.2009 T. S...
14.07.2009 B. Noskov (chem. dep. SPbU) 1
14.07.2009 B. N...
14.07.2009 B. Noskov (chem. dep. SPbU) 2
14.07.2009 B. N...
14.07.2009 S. Rouvimov, PhD (Portland State University) 1
14.07.2009 S. R...
14.07.2009 S. Rouvimov, PhD (Portland State University) 2
14.07.2009 S. R...
23.10.2009 Jussi Toppari (University of Jyväskylä)
23.10.2009 Juss...
23.10.2009 Jussi Toppari (Nanoscience Center, University of Jyväskylä, Finland)
23.10.2009 Juss...
17.07.2012 Ткач Василий Николаевич (Институт сверхтвердых материалов,Киев)
17.07.2012 Ткач...

 

Display Num 
 
 
Powered by Phoca Gallery